Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Historia kapliczek i krzyży

Nieznaszyn1. Krzyż w ogrodzie posesji rodziny Zub

Został postawiony w 1875 r. przez Mateuscha i Maryiannę Wczasek jako symbol męczeństwa.2. Kapliczka wiejska po wezwaniem patrona wsi św. Jana

Wybudowana została przez mieszkańców w 1910/1911 r. Napis na kapliczce brzmi: „Tak Bóg umiłował świat”. Napis w okresie lat 30-tych do końca wojny był zamazany. Odnowiony został po wojnie.3. Krzyż u Grzesika (dzisiaj Hildebrandta)

Krzyż ten ufundowała w 1923 r. Maria Blania po tragicznej samobójczej śmierci swojego przyrodzonego brata Euzebiusz Klimka. Legenda głosi, że pod krzyżem zakopano skarb.4. Grota z krzyżem u Księżyka

Powstała w 1921 r. na pamiątkę zamordowanego w 1920 r. nauczyciela Paula Kempe.5. Krzyż przy drodze obok działki Pawła Księżyk.

Ten kamienny krzyż wybudowano w 1930 r. na miejscu, gdzie poprzednio stał krzyż drewniany – symbol i mogiła zbiorowa.6. Krzyż przy plebani.

W 1936 r. przed dawnym klasztorem postawiono krzyż, a jego poświęcenia dokonał ks. bp Bertram7. Krzyż przy posesji Imiela-Pośpiech.

Krzyż postawiono w 1928 r. ku czci poległych na froncie I wojny światowej. W 1994 r. staraniem Mniejszości Niemieckiej krzyż odnowiono. Wmurowano nową tablicę pamiątkową głoszącą hold wszystkim poległym w I i II wojnie światowej.8. Bożemanka

Kapliczka na rozdrożu dróg Łany-Jabornik. Wybudowana w 1835 r. przez rodzinę Niwka. Prawdopodobnie symbolizuje cierpienia ludzi katowanych z powodu nieodrabiania pańszczyzny.9. Bożemanka na Moczurku

Odbudowana w 1845 r. przez rodzinę Ignacy. Prawdopodobnie stoi w miejscu zamordowania 14-letniej dziewczyny. Kiedy i kto ją postawił nie wiadomo.10. Kapliczka przy drodze do Steblowa

Istnieje od niepamiętnych czasów.Przewóz1. Kapliczka Jezusa Frasobliwego

Kapliczka stoi przy kościele. Została zbudowana w 2008 roku przez górali, którzy wykonywali remont dachu kościoła. Pień, z którego jest zbudowana kapliczka, pochodzi ze wsi Zimna Wódka obok Strzelec Opolskich, z drzewa, które zostało zniszczone przez trąbę powietrzną, która nawiedziła tamte okolice 15 sierpnia 2008 roku.2. Krzyż przy ulicy Długiej

Krzyż został postawiony w 1923 roku przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Polnej. Został ufundowany przez Thomasa i Johannę Pajonk na pamiątkę śmierci Jana Pająka, ich 16-letniego syna, który zginął z broni podczas zabawy z kolegą.3. Krzyż za cmentarzem

Ufundowany przez Katarzynę Kirchniawy na pamiątkę śmierci Jakuba Kirchniawy, który zginął w tym miejscu w czasie jednego z powstań śląskich. Krzyż jest mocno zniszczony, brakuje korpusu Chrystusa oraz kamiennej tablicy. Na postumencie widoczny jest napis - prośba fundatorki o modlitwę: "O pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś za duszę zmarłego błaga żona jego Katharzyna Kirchniawy".4. Kaplica św. Jana Nepomucena

Kaplica znajduje się przy ul. Odrzańskiej. Ufundowana w 1862 r. przez rodzinę Przewoźnik. Było to pierwsze miejsce kultu, tam codziennie dzwoniono na Anioł Pański oraz dzwonem żegnano każdego mieszkańca po śmierci. Kaplica została w 2007 r. odrestaurowana przez Erwina Reinharta.5. Kaplica na Jamie

Wybudowana w 1958 r. Ufundował ją Paweł Jonas w podziękowaniu za przywrócone zdrowie członków rodziny. Przez wiele lat były tu odprawiane nabożeństwa majowe.6. Grota Matki Bożej

Grota znajduje się przy ul. Świerczewskiego. Została ufundowana w 1955 r. przez rodzeństwo Paulinę, Anastazję i Józefa Gwóźdź. Nie mieli oni własnych rodzin i pragnęli w ten sposób zachować pamięć o sobie.7. Krzyż na rynku

Ufundowany w 1872 r. przez Jakob, Johannę i Josepha Welezich. Został postawiony jako wotum za otrzymane łaski od Boga. Na lewym boku znajduje się na nim inskrypcja w języku polskim: "Módl się za nami śwęta boża rodzicielko do syna swego", natomiast na prawym boku jest informacja o fundatorach: "Fundatorzi Jacób, Johanna, Joseph, Welezich. 1872."8. Kaplica św. Floriana

Kapliczka znajduje się przy ul. Odrzańskiej, przy dawnym "glinioku". Ufundowana w 1982 r. przez strażaków. Rzeźbę św. Floriana wykonał Franciszek Pawlik. Budowniczymi byli Alojzy Ryborz, Piotr Kampa i Jerzy Łopata. Powstała ona na cześć św. Floriana patrona strażaków. Jest na niej oznaczony poziom wody w czasie powodzi w 1997 r.10. Kaplica Matki Bożej

Kapliczka znajduje się przy ul. Odrzańskiej, na końcu wsi. Została ufundowana w 1930 r. przez Martę Przewoźnik na pamiątkę śmierci rodzeństwa Marii i Józefa Przewoźnik, dzieci Pani Marty, które utopiły się w Odrze.11. Krzyż na początku Przewozu

Krzyż znajduje się przy ul. Odrzańskiej. Został ufundowany w 1924 r. przez rodzinę Mrozek. Postawiony jako znak początku wsi.12. Krzyż przy ul. Odrzańskiej

Ufundowany w 1923 r. przez Johanna i Annastasię Walla jako wotum w intencji tej rodziny. Tablica z napisem uszkodzona przez wandali.13. Kaplica na Gołaszce

Kaplica Jezusa błogosławiącego urodzaje. Znajduje się na przy skrzyżowaniu dróg Przewóz-Roszowice (Lipowina) i Przewóz-Płonia. To miejsce przez mieszkańców Przewozu nazywane jest "Gołaszka". Kaplica powstała w roku 1948 jako miejsce modlitw w czasie procesji w dniu św. Urbana, patrona rolników. Kaplicę zaprojektował Adolf Franica, a budowali Franciszek Ogórek , Józef Kirchniawy i Jan Gwóźdź. Na początku lat 80-tych wymieniono obraz na nowy (stary był zniszczony). Nowy obraz namalował na zlecenie Joachima Ryborza malarz amator o nazwisku Podleśny. Malarz ów był kolejarzem pochodzącym z Rybnika (inf. Ginter Ryborz).Roszowice1. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Patronem kapliczki jest św. Jan Nepomucen. Powstała na przełomie XIX w. jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń jakie rozegrały się w tamtych czasach w rodzinie. Do lat 90 XX w. św. Janowi Nepomucenowi towarzystwa dotrzymywały dwa barokowe aniołki. Figurki zostały skradzione i do dzisiaj nieodnalezione. W roku 2000 przy kaplicy została odprawiona Msza Bożego Ciała. Przy tej okazji odnowiona kaplica i figura zostały na nowo poświęcone.2. Kapliczka Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Patronem kapliczki jest Pan Jezus Ukrzyżowany. Została wybudowana w 1910 r. przez Ignaca Wycisk jako oddanie czci Bogu. Po wojnie z byłego kościoła parafialnego w Łanach co roku odbywała się procesja św. Urbana i jako jedną z stacji na modlitwę była ta kapliczka. W roku 2002 przy kapliczce została odprawiona Msza Święta Bożego Ciała, z tej okazji kapliczka i krzyż zostały odnowione.3. Bożymianka

Bożymanka znajdująca się koło boiska, na polnej drodze prowadzącej z Roszowic do Łan. Powstała jako upamiętnienie wypadku, który rozegrał się kiedyś na jednym z pól.4. Kapliczka pod wezwanie Najświętszej Maryi Panny

Kapliczka znajduje się w centrum wsi, gdzie schodzą się drogi z Byczynicy, Nieznaszyna i Dzielnicy. Została ufundowana przez ewangelika hrabiego Schapuis z Kochańca, a wybudowana w 1911 r. Nad wejściem znajduje się napis „AVE MARIA”. Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarz i figura NMP na feretronie. Figura została ufundowana w ok.1932 roku przez Karolinę Wycisk, jako upamiętnienie przedwcześnie zmarłej córki. W roku 2009 pod przewodnictwem ówczesnego sołtysa Roszowic – Jana Gwoździa została przeprowadzona gruntowna renowacja. W roku 2011 obchodzono stulecie kaplicy, z tej okazji odbyło się uroczyste nabożeństwo majowe. Co dwa lata (od maja do października) po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Nieznaszynie, do kaplicy w Roszowicach odbywa się procesja fatimska, aby oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie.5. Krzyż ku czci św. Urbana

Krzyż znajduje się na pograniczu miejscowości Roszowice, a Dzielnicą. Do krzyża mieszkańcy Dzielnicy chodzą w procesji ku czci św. Urbana. Patronką krzyża jest Najświętsza Maryja Panna. U dołu krzyża znajduje się cytat z Ewangelii według Św. Jana: „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu”.