Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Kult świętego Judy Tadeusza

Święty Juda Tadeusz
Apostoł spraw trudnych i beznadziejnych, Tobie Bóg użyczył łaski, że swoją możną przyczyną, przychodzisz ludziom z pomocą, w beznadziejnych okolicznościach. Św. Juda Tadeusz brat Pański, zwany również, jako Tadeusz Lebbeusz, godny czci, mężny. Odważny Apostoł-Męczennik. Urodzony w Galilei, zmarł w Persji w mieście Suanir, poniósł męczeńską śmierć wraz ze św. Szymonem poprzez obicie kijami lub włócznią.

Św. Juda Tadeusz przekazał płótna grobowe Jezusa (Całun Turyński) królowi Abgarowi w Edessie, stąd na wizerunkach apostoła pojawia się trzymany przez niego w ręce lub zawieszony na szyi mały portret Jezusa.
Jego atrybutami są: kamienie, krzyż, księga zwój, laska, maczuga, miecz, pałki, i topór.

Juda Tadeusz w Biblii Tysiąclecia przedstawiany jest, jako brat cioteczny lub stryjeczny Chrystusa. Jest autorem Listu wchodzącego w skład Pisma Świętego, w którym pozostawił uniwersalne przesłanie:
"Wy zaś umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując Miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu"

(List św. Judy Apostoła ww.20-21)

Od najdawniejszych czasów św. Juda Tadeusz uchodził za patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych a doświadczenie pokazało, że tysiące razy, nabożeństwo do niego i jego wstawiennictwo znalazło u Boga cudowne wysłuchanie, nawet, gdy żadnej nadziei nie było.

W czasie ostatniej wieczerzy Juda Tadeusz skierował pytanie do Jezusa....
"Panie, cóż się stało, że nam się masz objawiać a nie światu "...
Łaskami słynący obraz św. Judy Tadeusza znajduje się w Warszawie w kościele Księży Misjonarzy na Krakowskim Przedmieściu. Relikwie Judy Tadeusza znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Święto liturgiczne Judy Tadeusza i św. Szymona kościele katolickim obchodzimy 28 października.
Bez względu na to, czy zdajemy sobie sprawę, czy nie - to modlimy się każdym swoim oddechem, uderzeniem serca, każdym uśmiechem. Modlimy się, kiedy pocieszamy, kiedy wspieramy, kiedy rozmawiamy z Bogiem...
Juda sługa Jezusa tak mówił:
"Miłosierdzie i pokój i miłość niech będą udzielone obficie"
Świadectwem kultu Apostoła są utwory polskich pisarzy i poetów. Należy do nich wiersz autorstwa Mariana Stanisława Hermaszewskiego pt. „Święty Juda Tadeusz”:
Judo czcigodny wędrujący od jednej sprawy beznadziejnej do drugiej z wizerunkiem Mistrza jak z legitymacją (…)
Sprawę mojej beznadziejnej łzy załatw pomyślnie